Logo se nanosi sito štampom ili preslikačem i ukoliko dobro izaberemo i uklopimo tip torbe i boje, možete biti sugurni da će je oni kojima poklonite torbu još jako dugo nositi i time dati vašem logu odličnu izloženost.

Konferencijske torbe su odličan promo materijal koji će reklamirati vašu firmu na svim skupovima, seminarima, kao i brendirane reklamne kese, a u ponudi imamo veliki broj modela i boja.